Occurrences

Liṅgapurāṇa

Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 5, 13.1 ṛbhuṃ sanatkumāraṃ ca sasarjādau sanātanaḥ /
LiPur, 1, 7, 40.2 ṛbhuḥ sanatkumāraś ca sudhāmā virajās tathā //
LiPur, 1, 20, 85.2 śrīmānsanatkumāraś ca ṛbhuścaivordhvaretasau //
LiPur, 1, 20, 90.1 ṛbhuṃ sanatkumāraṃ ca dṛṣṭvā tava vaśe sthitau /
LiPur, 1, 38, 14.2 ṛbhuṃ sanatkumāraṃ ca sasarjādau sanātanaḥ //
LiPur, 1, 70, 171.2 ṛbhuḥ sanatkumāraś ca dvāvetāvūrdhvaretasau //
LiPur, 1, 70, 192.2 ṛbhuḥ sanatkumāraś ca dvāvetāvūrdhvaretasau //