Occurrences

Sāṃkhyatattvakaumudī

Sāṃkhyatattvakaumudī
STKau zu SāṃKār, 1.2, 2.9 ekāntātyantato 'bhāvāt /
STKau zu SāṃKār, 1.2, 2.10 ekānto duḥkhanivṛtter avaśyaṃbhāvaḥ /
STKau zu SāṃKār, 1.2, 2.12 tayor ekāntātyantayor abhāva ekāntātyantato 'bhāvaḥ /
STKau zu SāṃKār, 1.2, 2.12 tayor ekāntātyantayor abhāva ekāntātyantato 'bhāvaḥ /
STKau zu SāṃKār, 1.2, 2.13 ekāntātyantata iti ṣaṣṭhīsthāne sārvavibhaktikas tasiḥ /