Occurrences

Atharvaprāyaścittāni
Gautamadharmasūtra
Kauśikasūtra
Āpastambadharmasūtra
Āpastambagṛhyasūtra

Atharvaprāyaścittāni
AVPr, 3, 8, 5.0 araṇyor agnīn samāropya śarīrāṇām ardham ..... eṣā tūṣṇīṃ nirmathya prajvālya vihṛtya madhye 'gnīnām edhāṃś citvā darbhān saṃstīrya tatrāsya śarīrāṇi nidadhyuḥ //
Gautamadharmasūtra
GautDhS, 2, 3, 26.1 go'gnyarthe tṛṇamedhān vīrudvanaspatīnāṃ ca puṣpāṇi svavad ādadīta phalāni cāparivṛtānām //
Kauśikasūtra
KauśS, 11, 1, 51.0 idaṃ pitṛbhya iti darbhān edhān stṛṇāti //
Āpastambadharmasūtra
ĀpDhS, 1, 4, 14.0 sadāraṇyād edhān āhṛtyādho nidadhyāt //
Āpastambagṛhyasūtra
ĀpGS, 11, 22.1 evam anyasminn api sadāraṇyād edhān āhṛtya //