Occurrences

Pañcaviṃśabrāhmaṇa
Bhāratamañjarī

Pañcaviṃśabrāhmaṇa
PB, 10, 12, 4.0 imaṃ vāva devā lokaṃ dravadiḍenābhyajayann amum ūrdhveḍenāntarikṣaṃ pariṣṭubdheḍena pratiṣṭhām iḍābhir aiḍenāvārundhata pratiṣṭhāyādhyardheḍena vyajayantāsminn eva loka iheḍena pratyatiṣṭhan //
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 13, 321.1 aiḍena bhūbhujā pṛṣṭaḥ purā provāca mārutaḥ /