Occurrences

Aitareyabrāhmaṇa
Vaitānasūtra

Aitareyabrāhmaṇa
AB, 6, 33, 1.0 aitaśapralāpaṃ śaṃsati //
AB, 6, 33, 14.0 taṃ vā etam aitaśapralāpaṃ śaṃsati padāvagrāhaṃ yathā nividam //
Vaitānasūtra
VaitS, 6, 2, 20.1 etā aśvā ā plavanta ity aitaśapralāpaṃ padāvagrāham /