Occurrences

Kāṭhakasaṃhitā

Kāṭhakasaṃhitā
KS, 6, 8, 1.0 odanapacano gārhapatya āhavanīyo madhyādhidevanam āmantraṇam //
KS, 8, 4, 23.0 athaudanapacanam //
KS, 8, 4, 29.0 ta odanapacanam agra ādadhata //
KS, 8, 4, 41.0 athaudanapacanam //
KS, 8, 6, 1.0 saha vā imā agnes tanva iyam odanapacano 'ntarikṣaṃ gārhapatyo dyaur āhavanīyaḥ //
KS, 8, 7, 18.0 saha vai devāś ca manuṣyāś caudanapacana āsan //
KS, 8, 7, 38.0 vahnir vai nāmaudanapacanaḥ //