Occurrences

Maitrāyaṇīsaṃhitā
Ṛgveda

Maitrāyaṇīsaṃhitā
MS, 1, 10, 3, 13.2 ṛdhyāmā tā ohaiḥ //
MS, 2, 13, 8, 6.2 ṛdhyāmā tā ohaiḥ /
Ṛgveda
ṚV, 1, 61, 1.2 ṛcīṣamāyādhrigava oham indrāya brahmāṇi rātatamā //
ṚV, 1, 180, 5.1 ā vāṃ dānāya vavṛtīya dasrā gor oheṇa taugryo na jivriḥ /
ṚV, 4, 10, 1.2 ṛdhyāmā ta ohaiḥ //