Occurrences

Kātyāyanaśrautasūtra
Pāraskaragṛhyasūtra
Vārāhaśrautasūtra
Āpastambaśrautasūtra
Haribhaktivilāsa
Kauśikasūtradārilabhāṣya

Kātyāyanaśrautasūtra
KātyŚS, 1, 1, 15.0 bhūmau paśupuroḍāśaśrapaṇam //
KātyŚS, 1, 8, 35.0 śrapaṇaṃ vāhavanīye //
KātyŚS, 20, 7, 9.0 prājāpatyavapānām uttarataḥ śrapaṇaṃ homo haviṣaś ca //
KātyŚS, 20, 7, 27.0 śūle 'śvaśeṣaśrapaṇam //
Pāraskaragṛhyasūtra
PārGS, 3, 12, 5.0 bhūmau paśupuroḍāśaśrapaṇam //
Vārāhaśrautasūtra
VārŚS, 1, 1, 1, 21.1 gārhapatye haviḥśrapaṇaṃ pratitarpaṇaṃ ca //
Āpastambaśrautasūtra
ĀpŚS, 19, 21, 4.1 dharmamātraṃ śrapaṇam //
Haribhaktivilāsa
HBhVil, 4, 89.2 śrapaṇaṃ ghṛtatailānāṃ plāvanaṃ gorasasya ca /
Kauśikasūtradārilabhāṣya
KauśSDār, 5, 8, 31-33, 2.0 dvitīyena mantreṇa darbhakhaṇḍaṃ lohitaliptaṃ śleṣmaśrapaṇaṃ nihitam //