Occurrences

Vasiṣṭhadharmasūtra
Aṣṭādhyāyī
Mahābhārata
Amarakośa

Vasiṣṭhadharmasūtra
VasDhS, 3, 19.1 triṇāciketaḥ pañcāgnis trisuparṇaś caturmedhā vājasaneyī ṣaḍaṅgavid brahmadeyānusantānaś chandogo jyeṣṭhasāmago mantrabrāhmaṇavidyaś ca dharmān adhīte yasya ca daśapuruṣaṃ mātṛpitṛvaṃśaḥ śrotriyo vijñāyate vidvāṃsaḥ snātakāś caite paṅktipāvanā bhavanti //
Aṣṭādhyāyī
Aṣṭādhyāyī, 5, 2, 84.0 śrotriyaṃ chando 'dhīte //
Mahābhārata
MBh, 1, 122, 9.1 nāśrotriyaḥ śrotriyasya nārathī rathinaḥ sakhā /
MBh, 1, 122, 35.5 nāśrotriyaḥ śrotriyasya nārathī rathinaḥ sakhā /
Amarakośa
AKośa, 2, 410.1 dūradarśī dīrghadarśī śrotriyacchāndasau samau /