Occurrences

Sāmavidhānabrāhmaṇa
Aṣṭāṅganighaṇṭu
Madanapālanighaṇṭu
Nighaṇṭuśeṣa
Rājanighaṇṭu

Sāmavidhānabrāhmaṇa
SVidhB, 2, 3, 4.1 śvetapuṣpāṃ bṛhatīm utthāpya tadahas trivṛtaṃ kārayen maṇim agniṃ pratiṣṭhāpyāvṛtā hutvā maṇiṃ nidhāya mo ṣu tvā vāghataśca nety etenābhijuhuyāt sahasrakṛtvaḥ śatāvaram /
Aṣṭāṅganighaṇṭu
AṣṭNigh, 1, 139.2 śephālikā śvetapuṣpā śvetanirguṇḍikā smṛtā //
AṣṭNigh, 1, 217.1 sindhuraḥ sindhuvāraś ca śvetapuṣpāvarohitaḥ /
Madanapālanighaṇṭu
MPālNigh, Abhayādivarga, 115.1 śvetapuṣpāmṛgākṣī ca tathā yakṣasurā matā /
MPālNigh, Abhayādivarga, 304.1 śvetaspandā śvetapuṣpā kaṭabhī girikarṇikā /
Nighaṇṭuśeṣa
NighŚeṣa, 1, 186.2 śvetapuṣpā madhupuṣpā parvapuṣpā viṣauṣadhiḥ //
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Śat., 69.1 tṛtīyānyā vṛttaparṇī śvetapuṣpā mahāsitā /