Occurrences

Aṣṭāṅganighaṇṭu
Madanapālanighaṇṭu
Nighaṇṭuśeṣa
Rājanighaṇṭu

Aṣṭāṅganighaṇṭu
AṣṭNigh, 1, 139.2 śephālikā śvetapuṣpā śvetanirguṇḍikā smṛtā //
AṣṭNigh, 1, 217.1 sindhuraḥ sindhuvāraś ca śvetapuṣpāvarohitaḥ /
Madanapālanighaṇṭu
MPālNigh, Abhayādivarga, 304.1 śvetaspandā śvetapuṣpā kaṭabhī girikarṇikā /
Nighaṇṭuśeṣa
NighŚeṣa, 1, 186.2 śvetapuṣpā madhupuṣpā parvapuṣpā viṣauṣadhiḥ //
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Śat., 69.1 tṛtīyānyā vṛttaparṇī śvetapuṣpā mahāsitā /