Occurrences

Gheraṇḍasaṃhitā

Gheraṇḍasaṃhitā
GherS, 1, 11.1 ṣaṭkarmaṇā śodhanaṃ ca āsanena bhaved dṛḍham /
GherS, 1, 13.2 kapālabhātiś caitāni ṣaṭkarmāṇi samācaret //
GherS, 5, 37.1 dhautikarma purā proktaṃ ṣaṭkarmasādhane yathā /