Occurrences

Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)

Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 63, 6.2 brāhmaṇaiḥ śrotriyaiḥ pārtha ṣaṭkarmanirataiḥ śubhaiḥ //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 72, 45.2 ṣaṭkarmaniratais tāta śūdrapreṣaṇavarjitaiḥ //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 85, 72.2 śālmalīnāvatulyāḥ syuḥ ṣaṭkarmaniratā dvijāḥ //