Occurrences

Parāśarasmṛtiṭīkā
Parāśaradharmasaṃhitā

Parāśarasmṛtiṭīkā
Parāśarasmṛtiṭīkā zu ParDhSmṛti, 2, 2.2, 1.0 ṣaṭkarmāṇi pūrvoktāni yajanādīni sandhyādīni ca //
Parāśaradharmasaṃhitā
ParDhSmṛti, 1, 39.2 ātithyaṃ vaiśvadevaṃ ca ṣaṭkarmāṇi dine dine //