Occurrences

Gheraṇḍasaṃhitā
Haṭhayogapradīpikā

Gheraṇḍasaṃhitā
GherS, 1, 13.2 kapālabhātiś caitāni ṣaṭkarmāṇi samācaret //
Haṭhayogapradīpikā
HYP, Dvitīya upadeśaḥ, 21.1 medaḥśleṣmādhikaḥ pūrvaṃ ṣaṭkarmāṇi samācaret /
HYP, Dvitīya upadeśaḥ, 22.2 kapālabhātiś caitāni ṣaṭkarmāṇi pracakṣate //