Occurrences

Śārṅgadharasaṃhitādīpikā

Śārṅgadharasaṃhitādīpikā
ŚSDīp zu ŚdhSaṃh, 2, 11, 40.1, 4.0 evaṃ ṣaṣṭipuṭaiḥ kṛtvā mṛtirbhavati //
ŚSDīp zu ŚdhSaṃh, 2, 11, 40.1, 5.0 ṣaṣṭipuṭānyatra śilayaiva saha kāryāṇi natu ciñcāśvatthayor bhasmanā bhasmasaṃskāras tvekadaiva //
ŚSDīp zu ŚdhSaṃh, 2, 11, 45.2, 11.0 vajrāt ṣaṣṭiguṇaṃ pāṇḍinirivāddaśabhir guṇaiḥ //
ŚSDīp zu ŚdhSaṃh, 2, 11, 101.1, 4.3 adhamaṃ ṣaṣṭivarṣīyaṃ tato hīnaṃ viṣopamam /
ŚSDīp zu ŚdhSaṃh, 2, 12, 29.1, 7.1 durge gajapuṭaḥ khyāto deyaḥ ṣaṣṭikapālakaiḥ /