Occurrences

Manusmṛti
Divyāvadāna
Kātyāyanasmṛti
Saddharmapuṇḍarīkasūtra
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)

Manusmṛti
ManuS, 3, 177.1 vīkṣyāndho navateḥ kāṇaḥ ṣaṣṭeḥ śvitrī śatasya tu /
Divyāvadāna
Divyāv, 2, 265.0 tato vaṇiggrāmeṇa saṃjātāmarṣeṇa ṣaṣṭeḥ kārṣāpaṇānāmarthāyātape dhāritaḥ //
Kātyāyanasmṛti
KātySmṛ, 1, 419.1 ṣaṣṭyā nāśe jalaṃ deyaṃ catvāriṃśati vai ghaṭam /
Saddharmapuṇḍarīkasūtra
SDhPS, 7, 192.2 atha tasminneva kṣaṇalavamuhūrte ṣaṣṭeḥ prāṇikoṭīnayutaśatasahasrāṇām anupādāya āsravebhyaścittāni vimuktāni //
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 191, 24.2 putraprāptir bhavet tasya ṣaṣṭyā vāsarasevanāt //