Occurrences

Mahābhārata
Kūrmapurāṇa
Liṅgapurāṇa
Viṣṇupurāṇa
Abhidhānacintāmaṇi
Tantrāloka

Mahābhārata
MBh, 7, 95, 18.3 keṣāṃ saṃyamanīm adya gantum utsahate manaḥ //
MBh, 7, 117, 10.1 adya saṃyamanīṃ yātā mayā tvaṃ nihato raṇe /
MBh, 13, 105, 16.2 vaivasvatī saṃyamanī janānāṃ yatrānṛtaṃ nocyate yatra satyam /
Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 39, 35.2 amarāvatī saṃyamanī sukhā caiva vibhā kramāt //
KūPur, 1, 44, 15.2 nāmnā saṃyamanī divyā siddhagandharvasevitā //
Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 54, 3.2 amarāvatī saṃyamanī sukhā caiva vibhā kramāt //
LiPur, 1, 54, 8.2 tathā saṃyamanīṃ prāpya sukhāṃ caiva vibhāṃ khagaḥ //
Viṣṇupurāṇa
ViPur, 2, 8, 9.1 vasvokasārā śakrasya yāmyā saṃyamanī tathā /
Abhidhānacintāmaṇi
AbhCint, 2, 100.1 purī punaḥ saṃyamanī pratīhārastu vaidhyataḥ /
Tantrāloka
TĀ, 8, 50.2 yāmyāṃ saṃyamanī tāṃ tu paścimena kramāt sthitāḥ //