Occurrences

Mānavagṛhyasūtra
Carakasaṃhitā
Amarakośa
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
Aṣṭāṅganighaṇṭu
Dhanvantarinighaṇṭu
Madanapālanighaṇṭu
Nighaṇṭuśeṣa
Rasendracūḍāmaṇi
Rājanighaṇṭu
Bhāvaprakāśa

Mānavagṛhyasūtra
MānGS, 2, 13, 6.10 ākṛtiḥ prakṛtir vacanī dhāvaniḥ padmacāriṇī manmanā bhava svāhā /
Carakasaṃhitā
Ca, Cik., 3, 187.1 balāvṛkṣāmlakolāmlakalaśīdhāvanīśṛtām /
Ca, Cik., 3, 224.1 balāṃ śvadaṃṣṭrāṃ bṛhatīṃ kalasīṃ dhāvanīṃ sthirām /
Amarakośa
AKośa, 2, 141.2 kroṣṭuvinnā siṃhapucchī kalaśī dhāvanī guhā //
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Sū., 20, 38.3 dhāvanyau surabhiṃ sthire kṛmiharaṃ pattraṃ truṭīṃ reṇukām /
AHS, Cikitsitasthāna, 1, 32.2 kolavṛkṣāmlakalaśīdhāvanīśrīphalaiḥ kṛtām //
AHS, Cikitsitasthāna, 1, 90.1 pippalīndrayavadhāvanitiktāśārivāmalakatāmalakībhiḥ /
Aṣṭāṅganighaṇṭu
AṣṭNigh, 1, 17.1 pṛśniparṇī pṛthakparṇī dhāvanī kalaśī guhā /
Dhanvantarinighaṇṭu
DhanvNigh, 1, 90.1 pṛśniparṇī pṛthakparṇī kalaśī dhāvanī guhā /
DhanvNigh, 1, 95.2 kaṇṭālikā kaṇṭakinī dhāvanī duṣpradharṣiṇī //
Madanapālanighaṇṭu
MPālNigh, Abhayādivarga, 60.2 pṛṣṭhiparṇī kroṣṭupucchī dhāvanī kalaśī guhā /
MPālNigh, Abhayādivarga, 63.2 duḥsparśā dhāvanī kṣudrā syād vyāghrī duḥpradharṣiṇī //
MPālNigh, Abhayādivarga, 242.1 śaṇapuṣpī mālyapuṣpī dhāvanī śaṇaghaṇṭikā /
Nighaṇṭuśeṣa
NighŚeṣa, 1, 177.1 vyāghrī kṣudrā duṣpradharṣā dhāvanī hemapuṣpikā /
NighŚeṣa, 1, 181.2 śṛgālavarṇā kalaśī ghṛtilā dhāvanī guhā //
Rasendracūḍāmaṇi
RCūM, 5, 116.1 balābdadhāvanīmūlair vajradrāvaṇakrauñcikā /
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Pipp., 213.1 dhātakī vahnipuṣpī ca tāmrapuṣpī ca dhāvanī /
Bhāvaprakāśa
BhPr, 6, Guḍūcyādivarga, 38.2 kaṇṭālikā kaṇṭakinī dhāvanī bṛhatī tathā //