Occurrences

Carakasaṃhitā
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
Rasendracūḍāmaṇi

Carakasaṃhitā
Ca, Cik., 3, 187.1 balāvṛkṣāmlakolāmlakalaśīdhāvanīśṛtām /
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Cikitsitasthāna, 1, 32.2 kolavṛkṣāmlakalaśīdhāvanīśrīphalaiḥ kṛtām //
AHS, Cikitsitasthāna, 1, 90.1 pippalīndrayavadhāvanitiktāśārivāmalakatāmalakībhiḥ /
Rasendracūḍāmaṇi
RCūM, 5, 116.1 balābdadhāvanīmūlair vajradrāvaṇakrauñcikā /