Occurrences

Rāmāyaṇa

Rāmāyaṇa
Rām, Bā, 69, 21.2 triśaṅkor abhavat putro dhundhumāro mahāyaśāḥ //
Rām, Bā, 69, 22.1 dhundhumārān mahātejā yuvanāśvo mahārathaḥ /
Rām, Ay, 58, 36.2 nahuṣo dhundhumāraś ca prāptās tāṃ gaccha putraka //
Rām, Ay, 102, 11.1 triśaṅkor abhavat sūnur dhundhumāro mahāyaśāḥ /
Rām, Ay, 102, 11.2 dhundhumārān mahātejā yuvanāśvo vyajāyata //