Occurrences

Liṅgapurāṇa

Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 107, 32.2 dadāmi cepsitān sarvān dhaumyāgraja mahāmate //
LiPur, 1, 108, 1.3 dhaumyāgrajastato labdhaṃ divyaṃ pāśupataṃ vratam //
LiPur, 1, 108, 5.1 namaścakāra taṃ dṛṣṭvā dhaumyāgrajamaho dvijāḥ /