Occurrences

Amarakośa
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
Suśrutasaṃhitā

Amarakośa
AKośa, 2, 215.1 paurasaugandhikadhyāmadevajagdhakarauhiṣam /
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Sū., 7, 5.1 vyañjanāny āśu śuṣyanti dhyāmakvāthāni tatra ca /
AHS, Cikitsitasthāna, 1, 163.2 puradhyāmavacāsarjanimbārkāgurudārubhiḥ //
AHS, Cikitsitasthāna, 21, 79.1 sthauṇeyatagaradhyāmavacāmadanakaplavaiḥ /
Suśrutasaṃhitā
Su, Sū., 25, 28.1 śallakīphalacūrṇair vā kṣaumadhyāmena vā punaḥ /
Su, Cik., 22, 69.2 majjāno gugguludhyāmamāṃsīkālānusārivāḥ /