Occurrences

Mahābhārata
Kirātārjunīya
Matsyapurāṇa
Bhāgavatapurāṇa
Bhāratamañjarī

Mahābhārata
MBh, 7, 1, 4.1 tasmin hate tu bhagavan ketau sarvadhanuṣmatām /
Kirātārjunīya
Kir, 15, 3.2 āviveśa kṛpā ketau kṛtoccairvānaraṃ naram //
Matsyapurāṇa
MPur, 157, 17.1 sa te'stu vāhanaṃ devi ketau cāstu mahābalaḥ /
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 3, 33, 37.2 bhagavati kṛtadhīḥ suparṇaketāv upalabhate bhagavatpadāravindam //
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 6, 479.2 tasminnipatite vīre ketau sarvadhanuṣmatām //