Occurrences

Amarakośa
Daśakumāracarita
Trikāṇḍaśeṣa
Rājanighaṇṭu
Āyurvedadīpikā

Amarakośa
AKośa, 2, 121.1 sumanā mālatī jātiḥ saptalā navamālikā /
Daśakumāracarita
DKCar, 2, 5, 83.1 tasya duhitā pratyādeśa iva śriyaḥ prāṇā iva kusumadhanvanaḥ saukumāryaviḍambitanavamālikā navamālikā nāma kanyakā //
DKCar, 2, 5, 83.1 tasya duhitā pratyādeśa iva śriyaḥ prāṇā iva kusumadhanvanaḥ saukumāryaviḍambitanavamālikā navamālikā nāma kanyakā //
Trikāṇḍaśeṣa
TriKŚ, 2, 63.1 kunde syād voraṭaḥ puṃsi graiṣmī tu navamālikā /
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Kar., 204.2 ekāhaṃ navamālikā madakaraṃ cāhṇāṃ trayaṃ campakaṃ tīvrāmodam athāṣṭavāsaramitāmodānvitā ketakī //
Āyurvedadīpikā
ĀVDīp zu Ca, Cik., 1, 61.2, 4.0 yuvatiḥ navamālikā //