Occurrences

Rājanighaṇṭu

Rājanighaṇṭu
RājNigh, Pipp., 158.1 dantī śīghrā śyenaghaṇṭā nikumbhī nāgasphotā dantinī copacitrā /
RājNigh, Śat., 38.2 citraparṇy upacitrā ca śvapucchāṣṭādaśāhvayā //