Occurrences

Carakasaṃhitā
Amarakośa
Dhanvantarinighaṇṭu
Madanapālanighaṇṭu
Rājanighaṇṭu

Carakasaṃhitā
Ca, Vim., 8, 135.2 tadyathā phalajīmūtakekṣvākudhāmārgavakuṭajakṛtavedhanaphalāni phalajīmūtakekṣvākudhāmārgavapatrapuṣpāṇi āragvadhavṛkṣakamadanasvādukaṇṭakāpāṭhāpāṭalāśārṅgeṣṭāmūrvāsaptaparṇanaktamālapicumardapaṭolasuṣavīguḍūcīcitrakasomavalkaśatāvarīdvīpīśigrumūlakaṣāyaiḥ madhukamadhūkakovidārakarbudāranīpavidulabimbīśaṇapuṣpīsadāpuṣpāpratyakpuṣpākaṣāyaiśca elāhareṇupriyaṅgupṛthvīkākustumburutagaranaladahrīveratālīśośīrakaṣāyaiśca ikṣukāṇḍekṣvikṣuvālikādarbhapoṭagalakālaṅkṛtakaṣāyaiśca sumanāsaumanasyāyanīharidrādāruharidrāvṛścīrapunarnavāmahāsahākṣudrasahākaṣāyaiśca śālmaliśālmalikabhadraparṇyelāparṇyupodikoddālakadhanvanarājādanopacitrāgopīśṛṅgāṭikākaṣāyaiśca pippalīpippalīmūlacavyacitrakaśṛṅgaverasarṣapaphāṇitakṣīrakṣāralavaṇodakaiśca yathālābhaṃ yatheṣṭaṃ vāpyupasaṃskṛtya vartikriyācūrṇāvalehasnehakaṣāyamāṃsarasayavāgūyūṣakāmbalikakṣīropadheyān modakān anyāṃśca bhakṣyaprakārān vividhānanuvidhāya yathārhaṃ vamanārhāya dadyādvidhivadvamanam /
Amarakośa
AKośa, 2, 136.1 citropacitrā nyagrodhī dravantī śambarī vṛśā /
Dhanvantarinighaṇṭu
DhanvNigh, 1, 219.1 dantī śīghrā nikumbhā syād upacitrā mukūlakaḥ /
Madanapālanighaṇṭu
MPālNigh, Abhayādivarga, 102.2 upacitrā nikumbhā syād viśalyodumbaracchadā //
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Pipp., 158.1 dantī śīghrā śyenaghaṇṭā nikumbhī nāgasphotā dantinī copacitrā /
RājNigh, Śat., 38.2 citraparṇy upacitrā ca śvapucchāṣṭādaśāhvayā //