Occurrences

Mahābhārata
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
Dhanvantarinighaṇṭu
Garuḍapurāṇa
Madanapālanighaṇṭu
Rājanighaṇṭu
Bhāvaprakāśa
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)

Mahābhārata
MBh, 1, 67, 14.4 cārvaṅgī vasukeśī ca yathā tvaṃ mattakāśini /
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Utt., 6, 34.2 jaṭilā pūtanā keśī cāraṭī markaṭī vacā //
Dhanvantarinighaṇṭu
DhanvNigh, Candanādivarga, 45.1 dvitīyā gandhamāṃsī syāt keśī bhūtajaṭā smṛtā /
DhanvNigh, Candanādivarga, 45.2 piśācī pūtanā keśī bhūtakeśī ca lomaśā //
Garuḍapurāṇa
GarPur, 1, 113, 26.2 ghanakeśī yadā sītā trayaste duḥkhabhājanam //
Madanapālanighaṇṭu
MPālNigh, Abhayādivarga, 181.1 sahasravīryā keśī syāttuṅginī sūkṣmapattrikā /
Rājanighaṇṭu
RājNigh, 12, 95.1 dvitīyā gandhamāṃsī ca keśī bhūtajaṭā smṛtā /
Bhāvaprakāśa
BhPr, 6, 2, 169.2 mayūravidalā keśī sahasrā bālamūlikā //
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 169, 27.2 bhramarāñcitakeśī sā bimboṣṭhī cāruhāsinī //