Occurrences

Vaiśeṣikasūtra

Vaiśeṣikasūtra
VaiśSū, 1, 1, 12.1 ubhayathā guṇaḥ //
VaiśSū, 2, 2, 22.0 dṛṣṭaṃ yathādṛṣṭamayathādṛṣṭamubhayathā dṛṣṭatvāt //
VaiśSū, 2, 2, 26.1 tulyajātīyeṣvarthāntarabhūteṣu ca viśeṣasyobhayathā dṛṣṭatvāt //