Occurrences

Ṛgveda

Ṛgveda
ṚV, 6, 4, 5.1 nitikti yo vāraṇam annam atti vāyur na rāṣṭry aty ety aktūn /
ṚV, 8, 66, 8.1 vṛkaś cid asya vāraṇa urāmathir ā vayuneṣu bhūṣati /
ṚV, 9, 1, 8.2 tridhātu vāraṇam madhu //
ṚV, 10, 185, 2.1 nahi teṣām amā cana nādhvasu vāraṇeṣu /