Occurrences

Ṛgveda

Ṛgveda
ṚV, 1, 5, 2.1 purūtamam purūṇām īśānaṃ vāryāṇām /
ṚV, 1, 24, 3.1 abhi tvā deva savitar īśānaṃ vāryāṇām /
ṚV, 6, 5, 3.1 tvaṃ vikṣu pradivaḥ sīda āsu kratvā rathīr abhavo vāryāṇām /
ṚV, 8, 71, 11.1 agniṃ sūnuṃ sahaso jātavedasaṃ dānāya vāryāṇām /
ṚV, 8, 71, 13.1 agnir iṣāṃ sakhye dadātu na īśe yo vāryāṇām /
ṚV, 10, 24, 3.1 yas patir vāryāṇām asi radhrasya coditā /