Occurrences

Kūrmapurāṇa
Matsyapurāṇa
Viṣṇupurāṇa

Kūrmapurāṇa
KūPur, 2, 20, 14.2 śraviṣṭhāyāṃ tathā kāmān vāruṇe ca paraṃ balam //
Matsyapurāṇa
MPur, 54, 17.2 āsyaṃ harerbhārgavanandanāya saṃpūjanīyaṃ dvija vāruṇe tu //
Viṣṇupurāṇa
ViPur, 3, 14, 9.2 vāruṇe cāpyamāvāsyā devānāmapi durlabhā //