Occurrences

Kūrmapurāṇa
Matsyapurāṇa
Garuḍapurāṇa
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)

Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 1, 19.2 brahmāṇḍaṃ vāruṇaṃ cātha kālikāhvayameva ca //
Matsyapurāṇa
MPur, 124, 57.2 śravaṇaṃ ca dhaniṣṭhā ca vāruṇaṃ ca jaradgavam //
Garuḍapurāṇa
GarPur, 1, 59, 24.1 vāruṇaṃ śravaṇaṃ caiva nava cordhvamukhāḥ smṛtāḥ /
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 1, 52.1 brahmāṇḍaṃ vāruṇaṃ cātha kālikādvayameva ca /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, Chapter 230: Tīrthāvalikathana, 60.1 dadhiskandaṃ madhuskandaṃ nandikeśaṃ ca vāruṇam /