Occurrences

Kūrmapurāṇa

Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 10, 2.2 mahāsurau samāyātau bhrātarau madhukaiṭabhau //
KūPur, 1, 10, 6.2 vyanayat kaiṭabhaṃ viṣṇurjiṣṇuśca vyanayanmadhum //
KūPur, 2, 44, 81.1 vadhaśca kathito viprā madhukaiṭabhayoḥ purā /