Occurrences

Rāmāyaṇa

Rāmāyaṇa
Rām, Ār, 26, 1.1 kharaṃ tu rāmābhimukhaṃ prayāntaṃ vāhinīpatiḥ /
Rām, Ki, 8, 24.1 rāghavasya vacaḥ śrutvā sugrīvo vāhinīpatiḥ /
Rām, Ki, 25, 38.1 nivedya rāmāya tadā mahātmane mahābhiṣekaṃ kapivāhinīpatiḥ /
Rām, Yu, 4, 18.1 rāghavasya vacaḥ śrutvā sugrīvo vāhinīpatiḥ /
Rām, Yu, 11, 21.1 evam uktvā tu taṃ rāmaṃ saṃrabdho vāhinīpatiḥ /
Rām, Yu, 23, 34.2 nyavedayad anuprāptaṃ prahastaṃ vāhinīpatim //
Rām, Yu, 45, 12.1 rāvaṇenaivam uktastu prahasto vāhinīpatiḥ /
Rām, Yu, 45, 17.1 evam uktvā tu bhartāraṃ rāvaṇaṃ vāhinīpatiḥ /
Rām, Yu, 45, 28.2 śuśruve śaṅkhaśabdaśca prayāte vāhinīpatau //
Rām, Yu, 46, 36.1 vidhanus tu kṛtastena prahasto vāhinīpatiḥ /
Rām, Yu, 46, 49.1 na śekuḥ samavasthātuṃ nihate vāhinīpatau /