Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa

Mahābhārata
MBh, 7, 142, 22.1 madrarājo mahārāja virāṭaṃ vāhinīpatim /
MBh, 7, 142, 30.2 ājaghānorasi dṛḍhaṃ virāṭaṃ vāhinīpatim //
Rāmāyaṇa
Rām, Yu, 23, 34.2 nyavedayad anuprāptaṃ prahastaṃ vāhinīpatim //