Occurrences

Mahābhārata
Parāśaradharmasaṃhitā

Mahābhārata
MBh, 13, 68, 20.1 yaḥ kṣudbhayād vai na vikarma kuryān mṛdur dāntaścātitheyaśca nityam /
Parāśaradharmasaṃhitā
ParDhSmṛti, 2, 14.2 vikarma kurvate śūdrā dvijaśuśrūṣayojjhitāḥ //