Occurrences

Amarakośa

Amarakośa
AKośa, 1, 77.1 nityānavaratājasramapyathātiśayo bharaḥ /