Occurrences

Mahābhārata
Matsyapurāṇa
Kathāsaritsāgara

Mahābhārata
MBh, 5, 187, 21.2 saṃvatsaraṃ tīvrakopā pādāṅguṣṭhāgradhiṣṭhitā //
Matsyapurāṇa
MPur, 20, 33.2 sā tamāha sakopā tu kim ālapasi māṃ śaṭha //
Kathāsaritsāgara
KSS, 2, 2, 216.2 sahasaiva vilokya jātakopā bata dūre viṣayaspṛhā babhūva //