Occurrences

Manusmṛti
Divyāvadāna
Matsyapurāṇa
Viṣṇusmṛti
Kathāsaritsāgara
Narmamālā

Manusmṛti
ManuS, 11, 134.2 palālabhārakaṃ ṣaṇḍhe saisakaṃ caikamāṣakam //
Divyāvadāna
Divyāv, 2, 186.0 mayā cāyaṃ bhāraka utkṣipto bhavati mama cedṛśī samavasthā //
Divyāv, 2, 194.0 uktaṃ ca enaṃ kāṣṭhabhārakamamuṣmin gṛhe bhavilapatnī tiṣṭhati tatra naya vaktavyā pūrṇena preṣiteti //
Matsyapurāṇa
MPur, 82, 6.1 ardhabhāreṇa vatsaḥ syātkaniṣṭhā bhārakeṇa tu /
Viṣṇusmṛti
ViSmṛ, 50, 35.1 ṣaṇḍhaṃ hatvā palālabhārakam //
Kathāsaritsāgara
KSS, 5, 3, 158.1 ekadā harmyapṛṣṭhastho dhṛtagomāṃsabhārakam /
Narmamālā
KṣNarm, 2, 22.1 bhārakocchṛṅkhalāyāsakhaṇḍalekhyādiyuktibhiḥ /