Occurrences

Bhadrabāhucarita
Mahābhārata
Viṣṇupurāṇa
Bhāratamañjarī
Haribhaktivilāsa

Bhadrabāhucarita
Bhadrabāhucarita, 1, 8.1 athātra bhārate varṣe viṣaye magadhābhidhe /
Mahābhārata
MBh, 1, 89, 21.3 catvāro bhārate vaṃśe suhotrastatra vaṃśabhāk //
MBh, 2, 16, 1.2 jātasya bhārate vaṃśe tathā kuntyāḥ sutasya ca /
MBh, 5, 7, 27.1 jāto 'si bhārate vaṃśe sarvapārthivapūjite /
Viṣṇupurāṇa
ViPur, 5, 12, 19.2 jānāmi bhārate vaṃśe jātaṃ pārthaṃ tavāṃśakam /
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 1, 918.2 babhūva bhārate vaṃśe purā saṃvaraṇo nṛpaḥ //
Haribhaktivilāsa
HBhVil, 2, 235.2 kadā me bhārate varṣe janma syād bhūtadhāriṇi //