Occurrences

Madanapālanighaṇṭu

Madanapālanighaṇṭu
MPālNigh, Abhayādivarga, 205.1 bhārṅgī bhṛgubhavā padmā kāsaghnī bhārgavāgraṇīḥ /
MPālNigh, Abhayādivarga, 206.1 bhārṅgī rūkṣā kaṭustiktā rucyoṣṇā pācanī jayet /