Occurrences

Ayurvedarasāyana
Aṣṭāṅganighaṇṭu
Dhanvantarinighaṇṭu
Madanapālanighaṇṭu
Rasamañjarī
Rasaprakāśasudhākara
Rasaratnasamuccaya
Rasendracintāmaṇi
Rasendracūḍāmaṇi
Rājanighaṇṭu
Ānandakanda

Ayurvedarasāyana
Ayurvedarasāyana zu AHS, Sū., 15, 5.2, 6.0 saṃgrahe tu bhadradārukuṣṭhatagaravaruṇabalātibalārtagalakacchurābāhlīkakuberākṣivatsādanyarkālarkakiṃśukakatakabhārṅgīkārpāsīvṛścikālīpattūraprabhṛtīni vidāryādir vakṣyamāṇagaṇo vīratarādis tṛṇākhyavarjyāni ṣaṭ pañcamūlāni ceti vātaśamanāni //
Aṣṭāṅganighaṇṭu
AṣṭNigh, 1, 30.2 spṛkkā jātyajamodahiṅgutruṭibhiḥ bhārṅgīvilaṅgānvitaiḥ ebhir viṃśatibhiḥ kaphāmayaharaḥ kṛṣṇādiko 'yaṃ gaṇaḥ //
AṣṭNigh, 1, 41.2 bhārṅgī gardabhaśākaṃ ca padmā brāhmaṇayaṣṭikā //
AṣṭNigh, 1, 121.1 arkālarkau nāgadantī viśalyā bhārṅgī rāsnā vṛścikālī prakīryā /
AṣṭNigh, 1, 125.1 bhārṅgī phañjī ca pālindī dvijayaṣṭiḥ sugandhikā /
AṣṭNigh, 1, 143.1 vatsakamūrvābhārṅgīkaṭukā marīcaṃ ghuṇapriyā ca gaṇḍīram /
Dhanvantarinighaṇṭu
DhanvNigh, 1, 67.2 bhārṅgī gardabhaśākaṃ ca padmā brāhmaṇayaṣṭikā /
DhanvNigh, 1, 68.2 bhārṅgī syātsvarase tiktā coṣṇā śvāsakaphāpahā //
Madanapālanighaṇṭu
MPālNigh, Abhayādivarga, 205.1 bhārṅgī bhṛgubhavā padmā kāsaghnī bhārgavāgraṇīḥ /
MPālNigh, Abhayādivarga, 206.1 bhārṅgī rūkṣā kaṭustiktā rucyoṣṇā pācanī jayet /
Rasamañjarī
RMañj, 6, 311.1 bhārṅgī karkaṭaśṛṅgikā trikaṭukaṃ jīradvayaṃ citrakaṃ cāturjātapunarnavā gajakaṇā drākṣā śaṭī vāsakam /
Rasaprakāśasudhākara
RPSudh, 9, 17.2 jalapippalikā bhārṃgī maṇḍūkī cottamā tathā //
Rasaratnasamuccaya
RRS, 13, 57.2 bhārṅgīsaptaguṇā grāhyā sarvaṃ cūrṇaṃ prakalpayet //
RRS, 13, 83.1 triphalāyā muner bhārṅgyā muṇḍyās trikaṭucitrayoḥ /
RRS, 14, 54.2 dhattūrabhārṅgitriphalārasārdraṃ tulyāṃśatāpyaṃ vipacetpuṭeṣu //
Rasendracintāmaṇi
RCint, 8, 44.1 bhārṅgīmuṇḍīkāsamardāṭarūṣadrāvair golaṃ pācayecchleṣmanuttyai /
RCint, 8, 237.1 bhārṅgīkarkaṭaśṛṅgikā trikaṭukaṃ jīradvayaṃ citrakaṃ cāturjātapunarnave gajakaṇā drākṣā śaṭhī vāsakam /
Rasendracūḍāmaṇi
RCūM, 7, 9.2 bhārṅgī viṣaghnī guḍūcī vāsā bhṛṅgī ca pāgavaḥ //
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Pipp., 149.1 bhārṅgī gardabhiśākaś ca phañjī cāṅgāravallarī /
RājNigh, Pipp., 151.1 bhārṅgī tu kaṭutiktoṣṇā kāsaśvāsavināśanī /
Ānandakanda
ĀK, 1, 16, 26.2 kaṅkolāmaradārucitrakaviṣaṃ dve jīrake saindhavaṃ bhārṅgīgokṣuradevapuṣpamusalīyaṣṭībalāphenakam //