Occurrences

Aṣṭāṅganighaṇṭu
Dhanvantarinighaṇṭu
Madanapālanighaṇṭu
Rasamañjarī
Rasaprakāśasudhākara
Rasendracūḍāmaṇi
Rājanighaṇṭu

Aṣṭāṅganighaṇṭu
AṣṭNigh, 1, 41.2 bhārṅgī gardabhaśākaṃ ca padmā brāhmaṇayaṣṭikā //
AṣṭNigh, 1, 121.1 arkālarkau nāgadantī viśalyā bhārṅgī rāsnā vṛścikālī prakīryā /
AṣṭNigh, 1, 125.1 bhārṅgī phañjī ca pālindī dvijayaṣṭiḥ sugandhikā /
Dhanvantarinighaṇṭu
DhanvNigh, 1, 67.2 bhārṅgī gardabhaśākaṃ ca padmā brāhmaṇayaṣṭikā /
DhanvNigh, 1, 68.2 bhārṅgī syātsvarase tiktā coṣṇā śvāsakaphāpahā //
Madanapālanighaṇṭu
MPālNigh, Abhayādivarga, 205.1 bhārṅgī bhṛgubhavā padmā kāsaghnī bhārgavāgraṇīḥ /
MPālNigh, Abhayādivarga, 206.1 bhārṅgī rūkṣā kaṭustiktā rucyoṣṇā pācanī jayet /
Rasamañjarī
RMañj, 6, 311.1 bhārṅgī karkaṭaśṛṅgikā trikaṭukaṃ jīradvayaṃ citrakaṃ cāturjātapunarnavā gajakaṇā drākṣā śaṭī vāsakam /
Rasaprakāśasudhākara
RPSudh, 9, 17.2 jalapippalikā bhārṃgī maṇḍūkī cottamā tathā //
Rasendracūḍāmaṇi
RCūM, 7, 9.2 bhārṅgī viṣaghnī guḍūcī vāsā bhṛṅgī ca pāgavaḥ //
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Pipp., 149.1 bhārṅgī gardabhiśākaś ca phañjī cāṅgāravallarī /
RājNigh, Pipp., 151.1 bhārṅgī tu kaṭutiktoṣṇā kāsaśvāsavināśanī /