Occurrences

Rāmāyaṇa

Rāmāyaṇa
Rām, Ay, 27, 33.1 tataḥ prahṛṣṭā paripūrṇamānasā yaśasvinī bhartur avekṣya bhāṣitam /
Rām, Ay, 31, 28.1 atha rāmas tathā śrutvā pitur ārtasya bhāṣitam /
Rām, Ār, 12, 12.1 tato 'bravīn muniśreṣṭhaḥ śrutvā rāmasya bhāṣitam /
Rām, Ki, 27, 45.1 athaivam uktaḥ praṇidhāya lakṣmaṇaḥ kṛtāñjalis tat pratipūjya bhāṣitam /
Rām, Ki, 35, 16.2 upapannaṃ ca yuktaṃ ca sugrīva tava bhāṣitam //
Rām, Ki, 35, 20.1 yac ca śokābhibhūtasya śrutvā rāmasya bhāṣitam /
Rām, Ki, 48, 12.2 hitaṃ caivānukūlaṃ ca kriyatām asya bhāṣitam //
Rām, Su, 28, 20.1 seyam ālokya me rūpaṃ jānakī bhāṣitaṃ tathā /
Rām, Su, 56, 71.1 tṛṇavad bhāṣitaṃ tāsāṃ gaṇayāmāsa jānakī /
Rām, Su, 65, 1.2 sītāyā bhāṣitaṃ sarvaṃ nyavedayata rāghave //
Rām, Yu, 51, 21.1 tat tu śrutvā daśagrīvaḥ kumbhakarṇasya bhāṣitam /
Rām, Utt, 39, 12.1 rāmasya bhāṣitaṃ śrutvā ṛkṣavānararākṣasāḥ /
Rām, Utt, 42, 21.1 tasyaitad bhāṣitaṃ śrutvā rāghavaḥ paramārtavat /
Rām, Utt, 43, 3.1 rāmasya bhāṣitaṃ śrutvā dvāḥstho mūrdhni kṛtāñjaliḥ /
Rām, Utt, 48, 13.1 śrutvā tu bhāṣitaṃ sītā muneḥ paramam adbhutam /
Rām, Utt, 49, 18.1 tacchrutvā bhāṣitaṃ tasya gambhīrārthapadaṃ mahat /
Rām, Utt, 52, 9.1 rāmasya bhāṣitaṃ śrutvā sarva eva maharṣayaḥ /
Rām, Utt, 57, 9.1 tasya tadbhāṣitaṃ śrutvā vālmīkir vākyam abravīt /
Rām, Utt, 59, 3.1 tasya tadbhāṣitaṃ śrutvā śatrughnasya mahātmanaḥ /
Rām, Utt, 61, 1.1 tacchrutvā bhāṣitaṃ tasya śatrughnasya mahātmanaḥ /
Rām, Utt, 62, 4.1 devānāṃ bhāṣitaṃ śrutvā śūro mūrdhni kṛtāñjaliḥ /
Rām, Utt, 66, 8.1 bhāṣitaṃ ruciraṃ śrutvā puṣpakasya narādhipaḥ /
Rām, Utt, 70, 4.1 rāmasya bhāṣitaṃ śrutvā kautūhalasamanvitam /
Rām, Utt, 74, 1.1 tacchrutvā bhāṣitaṃ tasya rāmasyākliṣṭakarmaṇaḥ /
Rām, Utt, 77, 12.1 devānāṃ bhāṣitaṃ śrutvā brahmahatyā mahātmanām /
Rām, Utt, 79, 4.1 tayostad bhāṣitaṃ śrutvā kautūhalasamanvitam /
Rām, Utt, 80, 12.1 tacchrutvā tasya rājarṣer naṣṭasaṃjñasya bhāṣitam /
Rām, Utt, 86, 9.1 teṣāṃ tad bhāṣitaṃ śrutvā rāmasya ca manogatam /
Rām, Utt, 90, 8.1 rāmasya bhāṣitaṃ śrutvā brahmarṣiḥ kāryavistaram /
Rām, Utt, 95, 3.1 munestu bhāṣitaṃ śrutvā lakṣmaṇaḥ paravīrahā /
Rām, Utt, 97, 5.1 bharataśca visaṃjño 'bhūcchrutvā rāmasya bhāṣitam /