Occurrences

Kāvyādarśa
Bhāgavatapurāṇa
Rājanighaṇṭu
Tantrāloka
Sātvatatantra

Kāvyādarśa
KāvĀ, Dvitīyaḥ paricchedaḥ, 76.2 aṅgāni rūpayanty atra yogāyogau bhidākarau //
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 10, 2, 35.1 sattvaṃ na ceddhātaridaṃ nijaṃ bhavedvijñānamajñānabhidāpamārjanam /
BhāgPur, 11, 19, 40.2 vidyātmani bhidābādho jugupsā hrīr akarmasu //
BhāgPur, 11, 20, 3.1 guṇadoṣabhidādṛṣṭim antareṇa vacas tava /
BhāgPur, 11, 20, 5.1 guṇadoṣabhidādṛṣṭir nigamāt te na hi svataḥ /
Rājanighaṇṭu
RājNigh, 13, 219.1 iti lohadhāturasaratnatadbhidādyabhidhāguṇaprakaṭanasphuṭākṣaram /
Tantrāloka
TĀ, 1, 36.2 dvidhā pauruṣabauddhatvabhidoktaṃ śivaśāsane //
TĀ, 16, 156.1 ekadvitricaturbhedāttrayodaśabhidātmakaḥ /
Sātvatatantra
SātT, 7, 38.2 satāṃ nāmnā śive viṣṇau bhidācāryāvamānatā //