Occurrences

Śārṅgadharasaṃhitā

Śārṅgadharasaṃhitā
ŚdhSaṃh, 2, 12, 46.1 mardayellepayettena tāmrapātrodaraṃ bhiṣak /
ŚdhSaṃh, 2, 12, 48.2 tato nayetsvāṅgaśītaṃ tāmrapātrodarādbhiṣak //
ŚdhSaṃh, 2, 12, 139.2 sarvatulyaṃ kṣiped dantībījaṃ nistuṣitaṃ bhiṣak //
ŚdhSaṃh, 2, 12, 193.1 aparaḥ śvitralepo'pi kathyate'tra bhiṣagvaraiḥ /
ŚdhSaṃh, 2, 12, 219.1 ūrdhvādho lavaṇaṃ dattvā mṛdbhāṇḍe dhārayed bhiṣak /