Occurrences

Rājanighaṇṭu

Rājanighaṇṭu
RājNigh, Śat., 115.2 bhīrur dvīpyā dvīpiśatrur dvīpikāmarakaṇṭikā //
RājNigh, Manuṣyādivargaḥ, 3.2 subhrūḥ sā varavarṇinī ca sutanustanvī tanuḥ kāminī tanvaṅgī ramaṇī kuraṅganayanā bhīruḥ priyā bhāminī //
RājNigh, Siṃhādivarga, 45.0 ajā payasvinī bhīruśchāgī medhyā galastanī //