Occurrences

Maitrāyaṇīsaṃhitā
Mānavagṛhyasūtra
Kirātārjunīya
Rājanighaṇṭu

Maitrāyaṇīsaṃhitā
MS, 2, 12, 2, 20.0 tasya prajā apsaraso bhīravo nāma //
Mānavagṛhyasūtra
MānGS, 2, 14, 29.1 atha devānām āvāhanaṃ vimukhaḥ śyeno bako yakṣaḥ kalaho bhīrur vināyakaḥ kūṣmāṇḍarājaputro yajñāvikṣepī kulaṅgāpamārī yūpakeśī sūparakroḍī haimavato jambhako virūpākṣo lohitākṣo vaiśravaṇo mahāseno mahādevo mahārāja iti /
Kirātārjunīya
Kir, 8, 42.1 śubhānanāḥ sāmburuheṣu bhīravo vilolahārāś calaphenapaṅktiṣu /
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Śat., 115.2 bhīrur dvīpyā dvīpiśatrur dvīpikāmarakaṇṭikā //
RājNigh, Manuṣyādivargaḥ, 3.2 subhrūḥ sā varavarṇinī ca sutanustanvī tanuḥ kāminī tanvaṅgī ramaṇī kuraṅganayanā bhīruḥ priyā bhāminī //
RājNigh, Siṃhādivarga, 45.0 ajā payasvinī bhīruśchāgī medhyā galastanī //