Occurrences

Mānavagṛhyasūtra
Rājanighaṇṭu

Mānavagṛhyasūtra
MānGS, 2, 14, 29.1 atha devānām āvāhanaṃ vimukhaḥ śyeno bako yakṣaḥ kalaho bhīrur vināyakaḥ kūṣmāṇḍarājaputro yajñāvikṣepī kulaṅgāpamārī yūpakeśī sūparakroḍī haimavato jambhako virūpākṣo lohitākṣo vaiśravaṇo mahāseno mahādevo mahārāja iti /
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Śat., 115.2 bhīrur dvīpyā dvīpiśatrur dvīpikāmarakaṇṭikā //
RājNigh, Manuṣyādivargaḥ, 3.2 subhrūḥ sā varavarṇinī ca sutanustanvī tanuḥ kāminī tanvaṅgī ramaṇī kuraṅganayanā bhīruḥ priyā bhāminī //
RājNigh, Siṃhādivarga, 45.0 ajā payasvinī bhīruśchāgī medhyā galastanī //